Home Linije Linije i tarife Terminali sa kojih polaze vozila KJKP Gras-a (Autobus)
Terminali sa kojih polaze vozila KJKP Gras-a (Autobus) PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 27 Decembar 2010 11:06

 

Sa terminala Ilidža polaze sljede?e linije:

27. Ilidža-Hrasnica

27a. Ilidža-Sokolovi?i

28. Ilidža-Rakovica-Kobilja?a

27b. Ilidža-Kova?i (Hrasnica)

30. Ilidža-Hadži?i

32. Ilidža-Butmir-Kotorac

33. Ilidža-Tar?in-Vukovi?i

43. Ilidža-Osjek

45.Ilidža-Dej?i?i

46. Ilidža-Vlakovo

47. Ilidža-Trnovo

47a. Ilidža-Turovi

49. Ilidža-Otes

 

Sa terminala Dom Armije polaze sljede?e linije:

14. Dom Armije-Podhrastovi

16. Dom Armije-Bare

16b. Dom Armije-Koševsko Brdo

17. Dom Armije-Breka

17b. Dom Armije-Breka II

 

Sa terminala Željezni?ka stanica polaze sljede?e linije:

15. Željezni?ka stanica-Bu?a Potok

23. Željezni?ka stanica-Rajlovac

23a. Željezni?ka stanica-Reljevo Dom

 

Sa terminala Sutjeska polaze sljede?e linije:

21. Sutjeska-Vogoš?a

21b. Sutjeska-Donja Vogoš?a

22. Sutjeska-Ilijaš-Lješevo

35. Autobuska stanica-Baki?i

 

Sa terminala Nedžari?i polaze sljede?e linije:

31. Nedžari?i-Dobrinja

39. Nedžari?i-Dobrinja 4

 

Sa terminala Park polaze sljede?e linije:

20. Park-Jagomir

20b. Park-Šip-Buš?a

 

 

Sa terminala Drvenija polaze sljede?e linije:

18. Drevenija-Pofali?i

41. Drvenija-Gornji Veleši?i

41a. Drvenija-Donji Veleši?i

 

Sa terminala Stup polaze sljede?e linije:

22a. Stup-Vogoš?a

24. Stup-Zabr?e-Smiljevi?i

26. Stup-Dobroševi?i-Ahatovi?i

 

Sa terminala Otoka polaze sljede?e linije:

15b.Otoka-Bu?a Potok

23c. Otoka-Boljakov Potok

 

Sa terminala Grbavica polaze sljede?e linije:

37. Grbavica-Lukavica-Ilidža

 

Sa terminala Vije?nica polaze sljede?e linije:

31e. Vije?nica-Dobrinja (komercijala)

 

Sa terminala Vogoš?a polaze sljede?e linije:

60. Vogoš?a-Tihovi?i

Ažurirano: Ponedjeljak, 27 Decembar 2010 11:21
 
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin