Autobus PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 20 Decembar 2010 14:37

Usluge autobuskog saobra?aja za javni gradski i prigradski prevoz putnika datiraju od 1953. godine. Od tog perioda ovaj vid saobra?aja se konstantno mijenjao i ja?ao. Danas autobuski saobra?aj sa brojem od 94 voznih jedinica dnevno, na drugom je mjestu u ukupnom broju prevezenih putnika u odnosu na ostale vidove saobra?aja...

 

 

 

Autobuski saobra?aj povezuje sve ?etiri saobra?ajne zone, odnosno sve opštine Kantona Sarajevo. Na raspolaganju putnicima je svakodnevno 44 autobuske linije, od kojih 31 funkcioniše u unutrašnjosti grada, dok su ostale prigradske, me?uentitetske i 2 sezonske linije. U sklopu sektora autobuskog saobra?aja djeluje i pogon održavanja autobusa koji prvenstveno ima zadatak održavanja tehni?ke ispravnosti ovih vozila.

 

Ažurirano: Petak, 24 Decembar 2010 07:30
 
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin